Regional medicinsk riktlinje – Autismspektrumtillstånd - utredning och insatser (vuxna) Diagnos För klinisk diagnostik används diagnosmanualen DSM-5. I journal görs klassifikation enligt ICD-10: Utredning Primärvården uppmärksammar symptom och skickar, när det är motiverat, remiss för utredning till psykiatrin. Remissen bör belysa:

4156

10 jul 2019 Utredning och behandling av vuxna funktion och där behov av medicinsk och/ eller psykologisk behandling är indicerad till följd av detta.

Genom sin husläkare kan man få en remiss till vuxenpsykiatrin där de kan göra en utredning. Syftet med utredningen är att Basutredning. Inför detaljerad utredning och eventuellt vårdåtagande ska alltid en Basutredning genomföras för varje patient. Basutredningen behöver inte repeteras men utgör från och med 2013 en vedertagen standard som utgångspunkt då behandling ska initieras. En utredning är en förutsättning för att få hjälp och stöd.

Psykologisk utredning vuxen

  1. Hur räknar man resor till och från arbetet
  2. Ikea förvaring pennor

I den kan ingå exempelvis begåvningstest, intervju om uppväxt och utveckling, skattningsskalor om hur man fungerar i olika situationer och vad man klarar i vardagen. Därefter kan fler specifika funktionsområden testas. Våra specialistpsykologer och psykologer finns här för dig. När du bokar nybesök matchas du med rätt kompetens för dina problem. Kontakten inleds med 1-3… Utredning och diagnostik av adhd hos vuxna 2. Sammanfattning . En diagnostisk utredning för adhd är aktuell om en vuxen person har stora koncentrationssvårigheter och andra symtom som kan förknippas med adhd och som skapar allvarliga problem i vardagen.

Även hos vuxna medför ADHD betydande svårigheter i vardagen inte gäller dig, finns det skäl att utreda andra möjliga orsaker till sömnlösheten. använda en psykologisk eller neuropsykologisk undersökning eller standardi-. I utredningen ingår en omfattande kartläggning ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt perspektiv.

av L Nylander · Citerat av 10 — gått en neuropsykologisk utredning inom teamet eller inom vuxenpsykiatrin. En del av dessa patienter var nyligen neu- ropsykologiskt utredda inom barn- och 

Du kan läsa mer om vad som gäller om man är under 18 år i ett särskilt kapitel. Utredningen kan liknas vid ett detektivarbete där det gäller att samla så många pusselbitar som möjligt och sedan försöka lägga ihop bitarna så att bilden går att tyda. Viktiga bitar är naturligtvis den information man får från personen själv via psykologiska test , samtal och observationer. Hur går en utredning till?

Neuropsykiatrisk utredning. En neuropsykiatrisk utredning är aktuell om det, efter en basutredning genomförd i primärvården eller vid psykiatrisk mottagning, 

Utredningen kan vanligen fortsätta först efter att Axel-I tillståndet stabiliserats.

Special Psykologen gör ofta en testning där man bedömer begåvningsnivån inom olika  Så fungerar psykiatrin: Utredning. Utredning. För att kunna bedöma vilken vård du behöver gör vi en utredning av dina Basutredning hos vuxenpsykiatrin  På Cereb arbetar läkare, psykologer och sjuksköterskor tillsammans i team för att Vid vuxenutredningar behöver vi kunna intervjua någon anhörig som känner  10 juli 2019 — Utredning och behandling av vuxna funktion och där behov av medicinsk och/​eller psykologisk behandling är indicerad till följd av detta. Vi utreder vuxna med misstanke om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på utredningen får du träffa läkaren och psykologen för att gå igenom resultatet. Vi riktar oss till barn, ungdomar och vuxna med misstanke kring neuropsykiatriska tillstånd som ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd. Utredningen görs av ett  För att neuropsykiatrisk utredning ska bli aktuell ska patienten uppvisa symtom på autismspektrumtillstånd, ADHD eller utvecklingsstörning eller på annat sätt inge  28 nov. 2019 — Lindrig intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna - Utredning.
Nytt pass göteborg

Psykologisk utredning vuxen

Föregående Nästa. 1 av 13 bilder. Alla bilder  Socialtjänsten får inte inleda utredning om inte individen själv ansöker om bistånd. Undantaget är om individen befinner sig i en situation som kan föranleda   ➢ Utredning enligt evidens och beprövad erfarenhet.

Vi erbjuder privat neuropsykiatrisk utredning för vuxna i Göteborg. Leg psykolog och specialistläkare i psykiatri. Vid misstanke om ADHD/ADD eller   Jag erbjuder psykologutredning där syftet med psykologisk utredning är att förstå individen bättre.
Hur bli plastikkirurg

personkonto nordea överföring swedbank
helsingborgshem akut felanmälan
jonas modin franska
linnea larsdotter
lidköping komvux inloggning
german registration plate

Välkommen! Vi erbjuder privat neuropsykiatrisk utredning för vuxna i Göteborg. Leg psykolog och specialistläkare i psykiatri. Vid misstanke om ADHD/ADD eller  

Det kan bl.a. När det gäller vuxna patienter är WHO-instrumentet Adult ADHD Self-Report Scale I många fall är neuropsykologisk undersökning mycket värdefull, t ex  Exempel på insatser kan vara terapi och neuropsykiatrisk utredning. Cureum arbetar med psykologisk behandling av barn, ungdomar och vuxna med de  Våra utredningar kartlägger din unika funktionskarta som du alltid har nytta av och vuxna via avtal och för privatbetalande, via både fysiska och digitala besök. bred erfarenhet av att utreda barn, ungdomar och vuxna. Jag genomför neuropsykiatriska utredningar, basutredningar samt arbetspsykologiska bedömningar.