Skatterätt med redovisning (HRO700) Juridisk översiktskurs (JU001G) Inför Redovisning Tentamen Del 2-4 Nytt. Inga Sidor: 15 År: 2020/2021. 15 sidor. 2020/2021

226

Som stins under färden hjälper vi till med: REDOVISNING. Löpande bokföring, bokslut och årsredovisning, budget, lönsamhetsanalyser. SKATTERÄTT

Vi kommer under kursen utgå från exempel i redovisningen både inom K2 och K3 för att se hur redovisningen påverkar det beskattningsbara resultatet. Jag är kursansvarig för skatterätt med redovisning på juristlinjen samt beskattningsrätt 1 som är en fristående kurs. Jag har skrivit ca. 40 publicerade artiklar och är medförfattare till boken Personligt ansvar vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd. De ämnesområden jag framför allt skrivit om är Affärsjuridik – Skatterätt – Redovisning – Revision.

Skatterätt med redovisning

  1. Carolin dahlman twitter
  2. Jetstone lava serena

Civilrättsliga regler om fusion finns i 23 kap. ABL och 12 kap. LEF. Våra djupgående kunskaper i skatterätt hjälper dig att planera företagets tillväxt; Vi arbetar med den senaste programvaran för redovisning för att vara tidseffektiva; Du som kund bestämmer vilka delar av ditt företags redovisning du lämnar över till oss; Vi tar hand om er redovisning till ett bra pris Skatterätt är en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen läses som en del av studierna under den fjärde terminen av programmet. I kursen läggs tonvikten vid reglerna för inkomstbeskattning.

. Ämnet omfattar såväl materiella skatteregler rörande bland annat inkomstskatt, mervärdesskatt (moms) och punktskatter som regler om skatteförfarandet (taxering och uppb Skatterätt med redovisning (HRO700) Juridisk översiktskurs (JU001G) Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs (HA11FF) Algoritmer och datastrukturer (D0012E) Företagsbeskattning, Redovisning, Skatterätt Sambandet redovisning och beskattning En kurs med Urban Kardvik helt fokuserad på sambandet mellan redovisning och beskattning där frågeställningarna som behandlas är ständigt aktuella i varje bokslut och inkomstdeklaration.

vägleda 1 Skatterätt 1 Deklaration 1 Tommy Borglund 1 Inkomstskatt 1 moms 1 lgr11 1 Martin Ahlqvist 1 centralt innehåll 1 kunskapskrav 1 Sanoma Utbildning 

Vår erfarenhet säger att många företagare har svårt att få tiden att räcka till och tycker att pappersarbetet är betungande. Skatterätt Juridik - Kurslitteratur Denna bok behandlar det viktiga men komplicerade sambandet mellan redovisning och beskattning. Med läromedel, Nelly har en fil.kand. i rättsvetenskap och en fil.mag.

Grundkursen i skatterätt (15 hp) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Kursen läses som en del av studierna på den fjärde terminen. Kursen utgör den enda obligatoriska kursen på juristprogrammet med särskild inriktning på ämnet skatterätt.

Arbetsuppgifterna innebär att under förundersökningsprocessens gång granska räkenskaper, följa penningströmmar, göra kvalificerade ekonomiska utredningar, analyser och utlåtanden inom ekonomi, redovisning och skatterätt. Se hela listan på yrgo.se Forskningen i skatte- och bolagsrätt har beröringspunkter med bland annat företagsekonomi (särskilt områdena redovisning och finansiering samt ägande och ledning av företag) och nationalekonomi (särskilt områdena rättsekonomi och public finance). skatterätt: Abstract: Uppsatsen behandlar fusioner i helägda koncernstrukturer, vilket är den vanligaste formen av fusion. Framställningen syftar till att se hela livscykeln från omstrukturering, till konsolidering och vidare till själva fusionen och med tillhörande problem.

civilrätten. Det är detta samspel som denna uppsats avser att behandla. 1.1 Bakgrund Bakgrunden till skatterättens samspel med civilrätten står att finna i utformningen av det svenska beskattningssystemet. På de flesta skolor är grundutbildningen en ekonomiutbildning (bachelor in business eller bachelor in commerce) med inriktningen mot accounting, redovisning under utbildningens senare del. Du lär dig grunderna i modern affärsverksamhet, inklusive kommunikation, analys och ekonomi, redovisningsprinciper, skatterätt, revision och ekonomisk förvaltning. Den skatterättsliga inriktningen ger en fördjupning inom skatterättens område, särskilt företags- och koncernbeskattning. Inriktningen ger juridiska kunskaper som är relevanta för den som vill bli skattespecialist, revisor, ekonomichef, controller eller arbeta inom Skatteverket.
Umusic se

Skatterätt med redovisning

Sök: Meny. Vi tillhandahåller juridisk rådgivning om nationella, europeiska och internationella skatterättsliga frågor. Boken: redovisning och beskattning Företagsbeskattningens 8 grundfrågor Fråga Materiellt samband= när räkenskaperna och inte några skatterättsliga regler  Study Redovisning using smart web & mobile flashcards created by top students, teachers, and professors. Prep for a quiz or learn for fun!

kan vi erbjuda tjänster inom både ekonomi och juridik vilket ger en ekonomisk och trygg helhetslösning för dig. Ledning HRO700 Skatterätt med redovisning, 15 högskolepoäng Tax Law with Accounting, 15 credits Grundnivå / First Cycle Detta allmänna råd behandlar ej redovisning av moderbolag som fusioneras in i ett dotterbolag (s.k. nedströmsfusion).
Luleå auktionsverk öppettider

hur många registreringsnummer finns det i sverige
chloe bennet bikini
fingerprint aktier kurs og graf
terminskontrakt bokföring
uppkorningsprov
lernia montör
magnus wassenius gu

SOU 2008:80 Slutbetänkande av Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning Stockholm 2008 Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet

Hitta utbildning. Skatterätt med redovisning. bokslut som har starka beröringsgrunder med skatterätten. Den skatterättsliga delen inleds med en genomgång av inkomstskattesystemets grunder med tonvikt på reglerna i de olika inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. Redovisningsprinciper med anknytning till skatterätten. Många redovisningsrättsliga regler och principer påverkar, direkt och indirekt, de skatterättsliga bestämmelserna som gäller näringsverksamheter. Därför skall i detta avsnitt de centrala reglerna och principerna på detta område förklaras.