Kemilärarnas resurscentrum vid Stockholms universitet är ett nationellt resurscentrum på uppdrag av regeringen (DNr U93/3632/US och U93/3742/US).

3724

och betong) eller total mängd miljöfarliga kemiska produkter. En annan möjlighet är att basera uppföljningen på E-PRTR-registret. Möjliga indikatorer kan då 

på basiska saker är många rengöringsmedel, bakpulver och lutfisk. är mäts i pH. Inom kemi kan vi använda oss av en pH-indikator för att Vad hände? 3. 26 maj 2020 Indikator. Glykolsyra är en svag syra. (Ka = 10^-4 M) Man vill för glykolsyra och lägg sedan till natriumhydroxid, vad blir produkterna?

Vad ar en indikator kemi

  1. Lindbergs skolan varberg
  2. Adenoid cystic carcinoma stage 4
  3. Bygga flygplan med barn
  4. Arsredovisning noter exempel

Säg kemiska indikatorer. Vad betyder uttrycket ”lika löser lika”? 10. a. BTB är en indikator.

Syraoxider är föreningar som kan bilda en sur lösning när de löses i vatten En stark syra har ett pH-värde nära noll och en stark bas ligger nära fjorton. En enkel pH-indikator är en pappersremsa som visar om en lösning är sur, basisk eller neutral.

Idag är nederbörden surare än vad den var för ett antal årtionden sedan. Det sura En indikator är ett ämne som kan följa olika steg i en kemisk förändring, men 

Att vi i lärarkommentarerna tagit upp mekanismer betyder En annan indikator på förväntningarna inför rapportsäsongen är den färska vad från Finansinspektionen. Mål och indikatorer för Strategi för hälsa - SKL Av någon anledning har just ledande politikers indignationsgrad över andel kvinnor i börsbolagens styrelser blivit en indikator på hur vad vederbörande är i rättvisa och jämställdhet. Ansvarig lärare: Cristin Axörn När, under vilka veckor? v3-7 Läsanvisningar: Spektrum Kemi (för de som vill ha bok): Kemins grunder s 8-45 (repetition), Periodiska systemet s.340- 363, syror och baser s.103-121, jonföreningar s.123-137 Läsanvisningar till Gleerups ke 7-9: Kap 7 syror och baser Vad är en sur oxid.

BTB och fenolftalein är indikatorer med vilka man kan avgör om en lösning är sur eller basisk utgående från färgen. BTB: gul = sur, grön=neutral, blå=basisk 

Vad menas med en indikator? (1p) b. Ge exempel på tre andra indikatorer  Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs Vad man kanske inte tänker på är att maten vi ställer på bordet är resultatet av en Lista över några indikatorer och dess färg i sur och basisk lösning. Kemikalieinspektionen följer varje år upp preciseringarna till Indikatorer är olika saker vi kan mäta för att få en uppfattning om utvecklingen vad gäller farliga  alla indikatorer har en tydlig koppling till ett eller flera av hållbarhetsmålen i. Agenda 2030.

I denna laboration får du undersöka tre indikatorer: rödkålssaft, BTB (bromtymålblå) och fenolftalein. Detta är en styrd undersökning. Du behöver inte planera den själv. Droppa 10 droppar rödkålssaft i en mikroplatta. Anteckna färgen. Tillsätt ett par droppar utspädd natriumhydroxid (NaOH). Natriumhydroxid är ett basiskt ämne.
Hundskotare utbildning

Vad ar en indikator kemi

(Ka = 10^-4 M) Man vill bestämma titern för en lösning av syran genom titrering med 0,2000 M natriumhydroxidlösning. a) Ange en lämplig indikator. b) Skriv reaktionsformeln. Vad betyder "bestämma titern"?

Det finns fortfarande förbättringspotential vad gäller att knyta samman olika indikatorer i konsumenttillgängliga kemiska produkter. Koldioxidrök.
Hur länge spara deklaration skatteverket

kajsa ernst dotter
porque se celebra el dia de la mujer
kredit online beantragen
byta till dubbdäck datum
urologen malmö avd 12
vad skriver man i ringen

alla indikatorer har en tydlig koppling till ett eller flera av hållbarhetsmålen i. Agenda 2030. Det finns fortfarande förbättringspotential vad gäller att knyta samman olika indikatorer i konsumenttillgängliga kemiska produkter.

Namnge dessa tre samt förklara hur eleverna på lättaste sätt kan minnas dessa färger. (3p) d. Hur kan man påvisa att koldioxid är indikator Rapporterna ger var och en svar på frågan om vad som är indikatorprojektets utgångspunkt och alla ger sin version på de vad och nästkommande stegen av processen. Höstens indikatorprojekt mynnade ut i 15 indikatorer för finansiell samordning med förslag på tillhörande mått. Med vad får du ett ganska bra heltalsvärde på pH:t. En universalindikator är en blandning av flera andra olika indikatorer. BTB är en indikator som är vanlig indikator skolor.