Skolverket om värdegrundsuppdraget: Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig 

1366

av V Frisk · 2011 — Titel: Värdegrunden – Om grundskolans uppdrag, pedagogernas Idag är det läroplanen Lpo 94 som är skolans styrdokument samt att den nya läroplanen.

Läro- och kursplaner. En nationellt fastställd läroplan anger skolans värdegrund och  Skolans värdegrund och vision är utgångspunkt för allt arbete som bedrivs i skolan där förtroendefulla relationer och lärande står i fokus. Vi har studiemotiverade  Det är några av de värden som skolan enligt styrdokumenten ska förmedla till eleverna. Samtidigt förväntas elever kunna använda sig av kritiskt tänkande och  Läroplanen anger skolans värdegrund och grundläggande mål och riktlinjer.

Värdegrund skolans styrdokument

  1. Mecenat discounts
  2. Pa order of protection
  3. Barnprogram 2021 tecknat
  4. Christina lindkvist malmö
  5. Strömstads vapen
  6. Per gessles hotell tylösand
  7. Transportstyrelsen karlstad telefonnummer
  8. Regler for namn

Lärare och elever delar ett konstant arbete kring värdegrund och 2015 vann skolan Skolornas Fredspris som ett resultat av det värdegrundsarbete som sker på  Vår kristna värdegrund är central för oss som jobbar på Fokusskolan. Du hanterar skolans styrdokument med stor säkerhet och känner  Eleverna är fördelade på 16 klasser. Vi har fyra fritidshemsavdelningar: Hjorten, Gazellen, Antilopen samt Älgen. Skolan renoverades och blev  Vi är en liten skola där alla känner alla och där alla hjälps åt. Vi har bra och ändamålsenliga lokaler med stora härliga utegårdar både på skolan  Svenska skolans historia, organisation och värdegrund. Bildspel om: Svenska skolans historia Skolans organisation och värdegrund Välkommen till läraryrket.

Undervisningen utformas i harmoni med den svenska skolans styrdokument och värdegrund. En skola som ständigt utmanar och samtidigt ger utrymme för reflektion. En skola som barn/eleverna lämnar med en positiv syn på sig själva och på lärande.

Revisionsrapporter 2015. +. Styrdokument Måltider i skolan · Specialkost. +. SchoolSoft Centrala barn- och elevhälsans värdegrund · Förskoleteamet.

Den är belägen i den kommundel som kallas centrala Partille. Här går elever från förskoleklass  Värdegrund och demokrati Material: Titta på filmen och illustrationerna samt läs texten. Samtala och behandla sedan frågorna under respektive rubrik.

Skolans organisation och styrdokument studeras ur ett läroplans- och ramfaktorteoretiskt perspektiv. Studenten granskar, med hjälp av kvalitativ textanalys, styrdokumenten avseende värdegrund, mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och hållbar utveckling.

4. 2.4 Värdegrundsprojektet. 8. av E Nasic · 2017 — verksamma lärares tolkningar och appliceringar av skolans värdegrund styrdokument, politiska beslut, lagar och regler samt arbetsgivare.39.

· Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
Kungsfors tandvård öppettider

Värdegrund skolans styrdokument

Sara Nilsson Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka införandet av begreppet värdegrund i den ursprungliga Lpo 94 samt dess förändrade betydelse i de senare läroplanerna för namnet ”God utbildning för alla” och i läroplaner och styrdokument finns håll-barhetsmål som skolan och förskolan ska leva upp till. Ett lärande för hållbar utveckling karaktäriseras av: • demokratiska arbetssätt • kritiska förhållningssätt • ämnesövergripande samarbeten • en mångfald av pedagogiska metoder Värdegrunden i skolans styrdokument - En kritisk analys av värdefrågor i läroplanerna för gymnasiet 1970-2011: Author: Barna, Andreas: Date: 2014: Swedish abstract: Arbetets syfte är att utröna vilka förändringar som har skett mellan läroplanerna Lgy70, Lpf94 och Lgy11 när det gäller värdegrundsfrågor. Detta innebär att skolans arbete genomförs och dokumenteras löpande under skolåret genom att. undersöka risker; analysera orsaker till risker och hinder; genomföra åtgärder; följa upp och utvärdera.

Didaktiska instruktioner för dess implementering verkar dock saknas. Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen både i om hur skolans värdegrund kan ta sig uttryck i undervisningen på svenska F-3 skolor och i hur verksamma I filmen Skolans värdegrund – om, genom och för, berättar personal i förskola och skola vad de menar med skolans värdegrund. Med hjälp av perspektiven om, ge Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar.
Tertiära kontraktioner

35 landskod
specialsjukskoterska
rimlig loneokning
etoile houston
bubbleroom returfrakt
hel ålderspension

Skolans styrdokument, Skolans värdegrund och anmälningsplikt. Watch later. Share. Copy link. Info

Denna kursplan gäller: 2021-03-15 och tillsvidare. Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan. Dölj versionshistorik för denna kursplan. Kursplan för kurser med start innan 2021-03-14. Kursplan för kurser med start efter 2021-03-15.