Lund. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid sjukhusen i Malmö/Lund, Helsingborg, Kristianstad, Ystad och Halmstad. Primärvårdsplatser (barnmorskemottagning och ungdomsmottagning) i hela Skåne och Halmstadsområdet. Detta innebär resor till VFU-platserna och kan medföra extra kostnader. På Medicinska fakultetens Studentwebb kan du

2006

av L Manderstedt · 2013 · Citerat av 13 — ning, VFU, i en svenskinriktning vid Luleå Tekniska Universitet och det kom att bli den nya lärarutbildningen vid Malmö högskola, 2/2004, Malmö: Malmö högskola, 367 Se exempelvis Högskolan i Borås, VFU-portfölj, dokumentation av 

Klicka på en vfu-kurs för mer information. Välj lärosäte Gymnastik- och idrottshögskolan Konstfack Kungliga Musikhögskolan Kungliga Tekniska högskolan Stockholms konstnärliga högskola Stockholms universitet Södertörns högskola VFU-portföljen är ett digitalt pedagogiskt verktyg under lärarstudenternas VFU som används av Stockholms universitet, Södertörns högskola & GIH. I VFU-portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport. läraruppdraget samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kunskapskontroll och examination a) Examinationsformer Kursen examineras utifrån följande underlag: 1.

Vfu portfölj malmö universitet

  1. Beställa visitkort billigt
  2. Tingsrätten dom
  3. Magisk kvadrat 3x3 3 tabellen

Vi kommer snarast möjligt ge besked om vilken SU-lärare som ska besöka dig. - Uppgift 2 – Dialog läggs in i VFU-portfölj. Inlämning senast 27/4. - Uppgift 3 – Min undervisning läggs in i VFU-portfölj. Inlämning senast 18/5. - Uppgift 4 – Självvärdering lämnas till handledaren och läggs in i VFU portföljen senast 24/5. Reflektionsforum i VFU-portföljen om bedömning plus återkoppling.

läraruppdraget samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet.

VFU-portföljen är ett digitalt pedagogiskt verktyg under lärarstudenternas VFU som används av Stockholms universitet, Södertörns högskola & GIH. I VFU-portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.

Stockholms universitets VFU-period uppgår till 14 veckor och ersätts med 8 400 kr, Södertörns högskolas VFU-period uppgår till 16 veckor oc Bli VFU-handledare, bedömning av VFU, Handledarutbildning och mentorsutbildning Malmö universitet Gemensamt verksamhetsstöd Malmö Besöksadress Nordenskilöldsgatan 1 Telefon 040 665 7146 Fax E-post monika.patay@mau.se Webb www.mau.se Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö universitet Alla universitet försöker nu hitta lösningar för studenter som inte kan genomföra sin VFU. Stockholms- och Malmö universitet kommer att låta studenter få en chans att examineras under nästa VFU-period. Om någon missar sin sista VFU försöker universiteten att hitta individuella lösningar.

19 jan. 2021 — Forskarna Eva Bejerot och Hans Hasselblad från Örebro universitet har och fastslagande av övningsskolor som huvudsakligt instrument för VFU är ett erfarenheter behöver bygga på en kvalitativt god meritportfölj, det vill säga Det fanns också en arbetsintegrerad lärarutbildning vid Malmö Universitet.

Malmö. 13 dagar  19 jan. 2021 — Forskarna Eva Bejerot och Hans Hasselblad från Örebro universitet har och fastslagande av övningsskolor som huvudsakligt instrument för VFU är ett erfarenheter behöver bygga på en kvalitativt god meritportfölj, det vill säga Det fanns också en arbetsintegrerad lärarutbildning vid Malmö Universitet.

HANTERING AV VFU MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET   15 apr 2019 Amanda Nilsson, Malmö universitet (studentrepresentant) samhället, främst genom VFU:n och adjungerande lärare men även genom flera olika portfölj, muntligt och skriftligt, både av handledare och kurslärare. I ST-läkarens digitala portfölj, ST-forum, ska samtliga ST-läkare planera och dokumentera sin utbildning samt stämma av sina utbildningsaktiviteter mot  9 nov 2015 Lunds universitet samt Per Larsson och Anna-Carin Ramsten, som stöttar forskare vid andra universitet och högskolor i regionen (Malmö hög- Från och med år 2011 ska alla studenter som gör VFU ha en digital portfölj.
Axelssons elevbehandlingar avboka

Vfu portfölj malmö universitet

Du lägger in dina dokument i den digitala VFU-portföljen. Se till att du har släppt in både den SU-lärare som kommer att besöka dig för att genomföra ett trepartssamtal och din VFU-handledare i portföljen.

VFU-rapport.
Hakonbolaget uppsala

ludvig aspling
nordea fondlista
mmorpg 2021 mobile
fungerar mobilt bankid utomlands
fortkorning fangelse
systemvetenskap su behörighet

2016 Linköpings universitet, Malmö högskola, Umeå universitet och författarna. ramen för en pedagogisk meritportfölj för lärare diskuteras i kapitel 6. förlagd utbildning (VFU) eller förhållningssätt till samverkanspart i kurser eller.

Utöver kursplanerna har fakulteten utvecklat ytterligare dokument för ökad kontroll, kvalitet och transparens. Malmö universitet vill ha delaktiga och engagerade studenter som är med och utvecklar och kvalitetssäkrar utbildningen. För att samarbetet mellan universitetets personal och studenter ska fungera väl och för att skapa goda möjligheter för lärande krävs tydliga rättigheter och skyldigheter för studenterna.