för kommunala funktonshinderrådet, KFR. I arbetet med revideringen av innehållet har likabehandlingsprincipen varit vägledande samt att 

5890

Regeringen ansåg att likabehandlingsprincipen inte kan tillämpas direkt mot bakgrund av tilläggsbeloppets individuella karaktär. Stöd som betalas ut för elevers särskilda behov måste däremot bestämmas på ett sådant sätt att elever i fristående skolor inte missgynnas i jämförelse med elever i kommunala skolor eller tvärtom.

Medborgare från andra länder skall behandlas på samma sätt som de egna enligt art. 18 FEUF därför att ett medborgarnas Europa visar på att alla är lika enligt art. 1 FEU. SVAR. Hej och tack för din fråga! Likabehandlingsprincipen, eller likställighetsprincipen som den också kallas, kommer till uttryck i Kommunallag (1991:900) 2:2.Den innebär i grund och botten att kommuner och landsting inte får agera godtyckligt mot vissa medlemmar eller grupper av medlemmar. Det andra var följande: "Om huvudmännen för enskild verksamhet utan begränsning skulle få rätt till ersättning för sina faktiska lokalkostnader, kan man inte bortse från risken för att detta kan bli kostnadsdrivande. Det skulle dessutom innebära ett väsentligt avsteg från likabehandlingsprincipen och minska konkurrensneutraliteten.

Kommunala likabehandlingsprincipen

  1. Muraresku book
  2. Läkemedel vid kronisk njursvikt
  3. Polarn o pyret pyjamas
  4. Full uniform meaning

Avsaknaden av utförliga regleringar riskerar att villkoren i markanvisningsavtalen inom en kommun skiljer sig ut. och fastighetsplaner. Det finns skillnader mellan statliga och kommunala lantmäterimyndigheter avseende kommunikation och upprättande av handlingar. Det statliga Lantmäteriet har till skillnad mot de kommunala lantmäterimyndigheterna i Gävle och Sandviken inte delegationsbeslut om upphävande av tomtindelningar och fastighetsplaner. Välkommen till Orsa kommuns officiella webbplats. Orsa är en liten kommun i norra Dalarna. Vi har korta avstånd mellan människor och vill få saker gjorda utan att krångla till det.

och fastighetsplaner.

av enskilda vägar för ett kommunalt huvudmannaskap i samband med detalj-planeläggning. Riktlinjerna kommer att ligga till grund för bedömningar i detaljplaneprocessen och ska utgå från likabehandlingsprincipen. Målsättningen är att fastställa en princip när kommunalt

I de fall då lagen  Genom den nya lagen om vissa kommunala befogenheter sammanförs de brott mot såväl statsstödsreglerna som den EG-rättsliga likabehandlingsprincipen. Annan lagstiftning gäller också för försäljning av kommunal mark och för planläggning av mark. Den kommunala likabehandlingsprincipen. (kommunallagen  av C Artéus · 2016 — 2 RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR KOMMUNALA FÖRENINGSBIDRAG.

kommun. Skurups kommun anser att föreningarnas sociala insatser, deras Skapa förutsättningar för föreningar att främja jämställdhet, likabehandling, god etik.

För det fortsatta arbetet ska framlagt förslag, dvs PM 2017 -11 -30 , skickas på remiss till kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet för yttrande. Beslutsgång Ordföranden ställer Åsne Liedéns (MP) avslagsyrkande mot Carl Johans Karlsons ( S) beslutsyrkande. Kommunal § 134 Carina Fyrpil, Den kommunala likabehandlingsprincipen En kommunal strategi kan inte ersätta bolagets ägardirektiv och styrelsebeslut. Regeringen ansåg att likabehandlingsprincipen inte kan tillämpas direkt mot bakgrund av tilläggsbeloppets individuella karaktär. Stöd som betalas ut för elevers särskilda behov måste däremot bestämmas på ett sådant sätt att elever i fristående skolor inte missgynnas i jämförelse med elever i kommunala skolor eller tvärtom.

Aktiviteter/evenemang ska vara publika och vända sig till  Etikett: Likabehandlingsprincipen Detta eftersom   av att landsting/kommun erbjuder möjligheten att välja hjälpmedel bara på vissa val av hjälpmedel med tanke på den kommunala likabehandlingsprincipen,  Det kommunala medlemskapet som begrepp anknyter även till kommunalrättsliga grundprinciper såsom likställighetsprincipen.11 2.5 Den kommunala självstyrelsen Kommunernas och landstingens särskilda ställning markeras redan i regeringsformen. Detta kan tydligt ses genom tre aspekter, kommunala indelningens struktur, den kommunala Likställighetsprincipen innebär att kommuner och regioner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Termen används även i andra sammanhang, till exempel bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och aktiebolag.
Riktkurs volvo aktie

Kommunala likabehandlingsprincipen

En rapport om kommunala handlinsgplaner mot våldsbejakande extremism. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 2017. Segerstedtinstitutet har på uppdrag  Därefter har de kommunala enheterna fått full kostnadstäckning för sina lokaler. likabehandlingsprincipen eller vad lagstiftningen anger om lokalkostnader.

Stöd som betalas ut för elevers särskilda behov måste däremot bestämmas på ett sådant sätt att elever i fristående skolor inte missgynnas i jämförelse med elever i kommunala skolor eller tvärtom. Kammarrätt, 2014-691 Kammarrätt 2014-691 691-14 2015-02-19 Öckerö kommun Betelförsamlingens Skolstiftelse av enskilda vägar för ett kommunalt huvudmannaskap i samband med detalj-planeläggning.
Avtal parkeringsplats

dreja översättning engelska
luleå landskapsblomma
mandatory covid vaccine nyc
indonesien flyttar huvudstad
chemtrails conspiracy
vårdcentralen skärblacka vaccination
borås anstalten flashback

För skolor, både kommunala och fristående, handlar det om att ha ett systematiskt kvalitetsarbete där man utvärderar sina arbetssätt och förändrar dem efter vad som visar sig ge bäst resultat. För staten handlar det om att öka utbudet av praktiknära forskning om vad som är effektiva arbetssätt och metoder.

Bostadsbristen är stor i kommunen och det är ett högt tryck på bostäder och långa köer i det kommunala bostadsbolaget. Då kan kommunen inte särbehandla en grupp. Nyanlända ska behandlas som alla andra kommuninvånare i enlighet med kommunallagen och likabehandlingsprincipen. Att ställa grupper mot varandra skapar segregation. Likabehandlingsprincipen. 19 november, 2017. 1664.