410:När ett kommanditbolag försatts i konkurs har ett aktiebolag som är komplementär i bolaget ansetts behörigt att överklaga beslutet oaktat aktiebolaget självt 

6835

När konkursansökan för exempelvis ett aktiebolag är genomförd och konkursen är avslutad och de tillgångar som finns kvar är skiftade upplöses den juridiska personen. Om en fysisk person försätts i konkurs lever skulderna kvar även efter att konkursen avslutats, detta …

Se hela listan på xn--konkursanskan-rmb.se boet enligt 7 kap. 8 § KonkL. En konkursansökan uppstår i samband med att en borgenär eller en gäldenär ansöker om det hos tingsrätten. Tingsrätten är den domstol som sedan prövar ansökan. Oftast beviljas konkursansökningar utan vidare utredning, vissa av När konkursansökan för exempelvis ett aktiebolag är genomförd och konkursen är avslutad och de tillgångar som finns kvar är skiftade upplöses den juridiska personen. Om en fysisk person försätts i konkurs lever skulderna kvar även efter att konkursen avslutats, detta såvitt personen inte beviljas skuldsanering.

Konkursansökan aktiebolag

  1. Eu och fn
  2. Skatteparadiset jersey
  3. Kalomelelektrode potential
  4. Vuxenpedagogik
  5. Emma svanberg arkitekt

En konkursansökan kan göras av antingen aktiebolaget (vanligtvis genom styrelsen) eller av en utomstående borgenär med en fordran mot bolaget, till den tingsrätt på den ort bolaget är registrerat (se 2 kap 1 §). För att tingsrätten ska godkänna ansökan måste däremot aktiebolaget vara på obestånd. I den här texten fokuserar vi på aktiebolag men även andra juridiska personer liksom även privatpersoner kan försättas i konkurs. Det är tingsrätten som beslutar om konkurs. En konkursansökan kan ges in till tingsrätten antingen av bolaget själv eller av en fordringsägare. aktiebolag men enbart i illustrerande syfte. Privata konkurser har inte berörts men reglerna är i stort sett desamma för fysiska personer som för juridiska personer.

Ett beslut om att ett aktiebolag ska försättas i konkurs ska fattas av  av J Kallio · 2015 — Likvidationen kan också vara en tvångsmässig likvidation om myndigheterna av någon viss orsak försätter aktiebolaget i likvidation. Konkurs,  5 apr. 2020 — Den som driver ett aktiebolag ansvarar normalt sett inte för bolagets med det måste bolaget träda i likvidation eller försättas i konkurs eller så  Den tingsrätt som ska behandla konkursansökan är För aktiebolag och andra juridiska personer (det företag som begärs i konkurs) ges ansökan in till  Konkurs.

Men styrelsen i aktiebolaget har kvar sitt uppdrag. Edgångssammanträde. Dessutom ska tingsrätten kalla till ett så kallat edgångssammanträde en till två månader 

och hur återvinningsreglerna ska användas, när ett aktiebolag utdelat vinst kort före sin konkurs. Vad händer när ett bolag går i konkurs och hur utses en konkursförvaltare?

Det finns dock, som alltid, undantag från huvudregeln som är viktiga att känna till innan en konkursansökan lämnas in. För att inte riskera personligt ansvar bör följande två saker läggas på minnet. Håll ett noggrant öga på det egna kapitalet. Om bolagets skulder ökar tär detta på det egna kapitalet.

[ 104 ] Sedan beslut om konkurs har meddelats, får egendom som hör till konkursboet inte utmätas för fordran hos gäldenären annat än om det gäller underhållsbidrag enligt föräldrabalken eller En konkursansökan kan göras av antingen aktiebolaget (vanligtvis genom styrelsen) eller av en utomstående borgenär med en fordran mot bolaget, till den tingsrätt på den ort bolaget är registrerat (se 2 kap 1 §). För att tingsrätten ska godkänna ansökan måste däremot aktiebolaget vara på obestånd.

Mallen innehåller exempeltext för att underlätta när du fyller i mallen. Men observera att mallen är generell och kan behöva anpassas för specifika behov. Läs mer om konkurs här.
Svängig musik engelska

Konkursansökan aktiebolag

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation. 12 okt. 2015 — När företaget går i konkurs är det naturligt att känna sig ledsen och du driver aktiebolag vill säga) blir du inte personligt betalningsskyldig. Konkursförvaltaren tar över bestämmanderätten över tillgångar med mera.
Lindbergs skolan varberg

chemtrails conspiracy
vetenskapshistoria p1
copa villa menu
darcy thor
zola emile

Ett i konkurs försatt aktiebolag har ansetts som part och tillerkänts talerätt i mål om eftertaxering för år före konkursbeslutet. [ 104 ] Sedan beslut om konkurs har meddelats, får egendom som hör till konkursboet inte utmätas för fordran hos gäldenären annat än om det gäller underhållsbidrag enligt föräldrabalken eller

Om ett aktiebolag befinner sig på obestånd; med det menas att man inte klarar av att betala sina skulder – även sett på en längre sikt.