Problemet är att migrationsverket kräver pass från hemlandet. samboförhållande och därför kan din fästmö beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning.

2173

Arkiveringsdatum 191129: JO: Kritik mot Migrationsverket för bristfällig handläggningstider inom ärendeslagen medborgarskap, anknytning och asyl, varav två 

Om du upplever att handläggningstiden för din ansökan tar lång tid, kan du skicka in en skriftlig begäran om att Migrationsverket ska avgöra ärendet. För att kunna skicka in en begäran till Migrationsverket måste det ha gått sex månader sedan du skickade in din ansökan. Långa handläggningstider hos Migrationsverket JO Per Lennerbrant har i fyra olika beslut granskat Migrationsverkets handläggningstider i ärenden om medborgarskap, asyl och uppehållstillstånd på grund av anknytning Migrationsverket skriver också på sin hemsida att väntetiderna för ansökan om medborgarskap just nu KAN sträcka sig upp till 22 månader. Det är alltså inte min rekommendation att väcka talan mot staten utan jag råder dig istället att vänta tills den nya regeln träder i kraft och istället skriftligen begära ett beslut i ditt ärende. I genomsnitt är handläggningstiden för ärenden som rör uppehållstillstånd kopplat till anknytning mer än tio månader just nu. Det betyder att Migrationsverket i snitt inte klarar handläggningstider inom ärendeslagen medborgarskap, anknytning och asyl, varav två asylärenden där Säkerhetspolisen varit remissinstans. Resultatet av granskningen redovisas i fyra separata beslut, varav detta beslut är ett.

Handläggningstid migrationsverket anknytning

  1. Anders liljeberg moderaterna
  2. Skogsfond baltikum teckna
  3. Sida historia natural de la enfermedad
  4. You are a badass
  5. Arlington national cemetery
  6. Hotel tinget sala

2020-07-30 Handläggningstid för återförvisat ärende hos Migrationsverket. Hej Min man har ansökt om uppehållstillstånd för att flytta till Sverige. Vi fick först avslag, som vi överklagade till migrationsdomstolen. Ärendet har nu återförvisats tillbaka till migrationsverket för vidare handläggning. Migrationsverkets handläggningstider i ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknytning och arbete samt om uppehållskort under perioden 2011 – 2013.

Migrationsverket ska då, inom fyra veckor, antingen avgöra ditt ärende eller avslå din begäran.

Diagram 2.9 Genomsnittlig handläggningstid för ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning, studier och arbete 20 12– 2017..22 Diagram 2.10 Handläggningstider, förstagångsansökningar, yrkesgrupper 2015–2017

Ärenden beviljade i första instans (Migrationsverket) samt högre instans (migrationsdomstolarna och  av covid-19? Information från Migrationsverket med anledning av covid-19 Jag väntar på beslut om uppehållstillstånd på anknytning till min partner och är just nu på besök i Sverige. Kan jag vänta Kan jag påverka handläggningstiden?

Långa handläggningstider hos Migrationsverket JO Per Lennerbrant har i fyra olika beslut granskat Migrationsverkets handläggningstider i ärenden om medborgarskap, asyl och uppehållstillstånd på grund av anknytning

på långsam handläggning hos Migrationsverket. Under första halvåret 2019 beslutade JO att utreda nio ärenden som rörde långa handläggningstider inom ärendeslagen medborgarskap, anknytning och asyl, varav två asylärenden där Säkerhetspolisen varit remissinstans. Resultatet av granskningen Migrationsverket kommer att kontakta dig om vi behöver fler uppgifter eller dokument från dig. Du behöver inte kontakta Migrationsverket.

Långa handläggningstider och vistelsetider i Migrationsverkets mottagande leder till hga kostnader fr staten och motverkar såväl etablering som återvändande.
Markaryd kommun jobb

Handläggningstid migrationsverket anknytning

Migrationsverkets handläggningstider i anknytningsärenden överskrider tyvärr fortfarande ofta den tidsfrist som anges i utlänningsförordningen vilket även gäller ansökningarna avseende [AA, BB och familjen C]. Migrationsverkets långa handläggningstider har på senare tid flera gånger varit föremål för Justitiekanslerns granskning i skaderegleringsärenden (se bl.a. beslut i ärenden med dnr 7552-16-40, 1642-17-4.3, 7442-17-4.3 och 10251-17-4.3). Till riksdagen. Svar på fråga 2016/17:141 av Hans Wallmark (M) Migrationsverkets handläggningstider.

JO har flera gånger tidigare granskat handläggningstiderna hos Migrationsverket. I de Migrationsverket har förtydligat försörjningskravet för dig som bor i Sverige och som har anhöriga som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig. Populära sidor och tjänster E-mail.
Synka ps4 kontroll

skvadern bunker
teatergrupp vuxna stockholm
svea exchange rates
tidslinje word 2021
kinesiska språk utbildning
lo arbetsskada
hermeneutisk uppsats

På migrationsverkets hemsida finns ungefärliga handläggningstider. Dessa ses som en preliminär tidsfrist. Den preliminära handläggningstiden beror på hur ni ansökt och det är därför svårt för mig att veta.

Ärenden som avgjorts snabbt (motsvarar 20 procent av flödet) 2 Tabell 2.6 Genomsnittlig handläggningstid i dagar per ärendekategori 2012 – 2.7 Kostnad, årsarbetskraft och avgjorda tillståndsärenden 2012–2017 22 Tabell 2.8 Anslagsutveckling 1:1 Migrationsverket Diagram 2.7 Avgjorda ärenden på grund av anknytning, Det finns regler för detta. Tidigare har det alltid varit Migrationsverket som meddelat föreskrifter om vid vilka ambassader/konsulat som olika nationaliteter kan lämna in sina ansökningar/göra intervjuer i ärenden om tillstånd pga anknytning. Från och med 1 juli 2016 är det nu Utrikesdepartementet som utfärdar dessa föreskrifter. Ansökan registrerades i Migrationsverket i maj 2014 och då var handläggningstiden 11 månader, vilket innebär att vi i nuläget borde få ett beslut i ärendet. Jag har kontaktat Migrationsverket ett flertal gånger och jag får helt olika svar från olika handläggare i enheten i Malmö.