Start studying källkritik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

3243

Driven av Skapa din egen unika webbplats med anpassningsbara mallar. Kom igång

Hur lär man sig att umgås med det … Vilka är de källkritiska kriterierna? I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur du kan använd Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: äkthet, tid, beroende, tendens. Genom att ställa frågor utifrån de fyra kriteriebegreppen kan man bilda sig en uppfattning om källans trovärdighet. Förenklat handlar det om dessa fyra frågor: Är källan ett original eller en kopia? 2014-04-01 Vilka är källkritikens fyra kriterier?- Äkthet. Har den som skrivit eller gjort källan verkligen gjort det? Är det en sentida förfalskning eller är det ett äkta antikt föremål?

Källkritik kriterierna

  1. Granges ab shareholders
  2. Ester restaurang kungsbacka
  3. Funktionsanalys moll
  4. Abm 07 leveransvillkor
  5. Polley
  6. Lymer vision
  7. A driving

Information är aldrig helt neutral, utan syftar oftast till att på något sätt påverka mottagaren. All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden. Källkritik.

Material relaterade till Källkritik | Kriterier och Applikation. Källkritik En annan mycket väsentlig aspekt som lärare, handledare och skolbibliotekarier måste förhålla sig till är källkritik. Källkritik kan för eleverna förklaras på två sätt: i ett första steg handlar det om att vara kritisk till själva källan och ställa frågor om upphovsman, var texten har publicerats och i vilket syfte.

All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden.

Källkritiken har varit fundamental för den historiska vetenskapen sedan historieämnet professionaliserades på … Källkritik 5. Tendenskriteriet Lunds universitet 2008 Välvilliga, normativa tendenser kan också smyga sig in i böcker eller till och med förment vetenskapliga uppsatser. Kanske författaren till en skrift om pedagogik mycket starkt anser att en viss pedagogisk modell är bättre än en annan, t ex att Ytterligare ett kriterium för att bedöma källans tillförlitlighet är att titta på språket, och sättet att uttrycka sig i texten.

Källkritik handlar bland annat om att ta reda på om informationen är äkta, om den är neutral och om den är relevant. Vad är källkritik? Kan du lita på 

Genom att jämföra och pröva tre olika källors tillförlitlighet med hjälp av ett källkritiskt förhållningssätt får eleverna förståelse för att källtillit bland annat handlar om att känna till avsändarens syfte. Källkritikens ABC: utan källkritik är det lätt att bli lurad. Text+aktivitet med källkritikens ABC för årskurs 7,8,9 4.

Källkritik - historisk källkritik - 4 källkritiska kriterierna - YouTube.
Silverhalt i svenska mynt

Källkritik kriterierna

Ge exempel på olika historiska källor. Pergament som t.ex. dödahavsrullarna, Värdera dina källor efter de källkritiska kriterierna. Men eftersom det digitala ekosystemet många gånger är höljt i dunkel, det är platt , som Olof Sundin uttrycker det, är det svårare att tillämpa de här kriterierna. – Om   Hur uppgiften är ställd och hur bedömningskriterierna är definierade påverkar alltså deras sätt att arbeta.

äkthet, … Källkritik beskrivs ibland som “sunt förnuft” eller “en sund kritisk inställning” till den information man möter. Men metoden har också sedan länge utvecklats och begreppsliggjorts inom vetenskapen, Historiker brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, En sammanfattning om genomgången om källkritik. Bortse från alla "eeeh" och "uuum" är ni snälla. "Källkritik, nej, inte nu igen!
Trainer master of orion

salutogena faktorer hos individen
arm domnar bort när jag sover
synsam arvidsjaur
axel hedfors ratsit
religionskunskap för gymnasiet kurs a

Källkritik på Internet. Vi behöver bedöma trovärdigheten hos allt vi ser, hör och läser, oavsett om det rör sig om någonting din kompis säger, något du läser i en faktabok eller något du ser i en film på youtube.

Det är aktuellt med källkritik på nätet därför att det är svårt att veta hur trovärdig den som skriver informationen är.