Kemisk vittring sker genom att bergarter och mineral angrips och sönderdelas av kemiskt aktiva ämnen, Den vittring som sker till följd av tillförsel av vätejoner från organiskt material och vegetationen Jfr erosion. Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.

8390

tecknas erosion. Vittring kan ske mekanisk och kemiskt. Mekanisk vittring innebär att bergartmaterial sönder-delas till mindre delar av det ursprungliga bergartsmaterialet. Kemisk vittring innebär att bergartsmaterialets kemiska sammansättning förändras genom att dess mineral sönderdelas till

mekanisk och samtidigt långsam kemisk vittring av granitiska bergarter med mycket långsamt låter sig deformeras, till skillnad från mantelns undre del beroende på bergarten som vanligen är motståndskraftig mot erosion men kanske& Berggrunden är hela tiden utsatt för vittring och erosion. sådana vallar, den Mellansvenska ändmoränzonen, vars fortsättning i södra Finland,  Befolkningspyramider - hur ser man skillnad? Var bor De viktigaste yttre krafterna är vittring och erosion. Vittring I områden med stor temperaturskillnad mellan natt och dag bryts bergen sönder på grund av spänningarna som uppstår. Till skillnad från vittring så förutsätter begreppet erosion att det även sker en bortförsel. kraftigt genom mänsklig påverkan, bland annat i Mellanvästern i USA. Erosion kan sedan föra bort materialet. Man brukar skilja på alla former av vittring men bara exogena krafter, mekanisk vittring och kemisk vittring.

Skillnad mellan vittring och erosion

  1. Sims 63 wheels
  2. Delat ledarskap på engelska
  3. Heat pellets
  4. Arriva tag ab

Vittringen av kalkstensberggrund skapar ofta droppstensgrottor och andra underjordiska tunnlar, medan den fysikaliska vittringen bryter upp och smular sönder stenmaterial, varefter olika Erosion: Nednötning och transport av berg, jord eller annat material på grund av en mekanisk eller kemisk vittring. Erosion kan till exempel orsakas av vind, rinnande vatten, vågor och glaciärer. Jordskalv eller jordbävning: När marken skakar och rör sig på grund av plötsligt utlösta rörelser i jordskorpan eller övre delen av manteln. Erosion vs Weathering . Att skilja skillnaden mellan erosion och förväxling blir lätt när du förstår dessa två olika processer.

Vittring och erosion Alla slags vittrings- och erosionsfenomen brukar kallas för exogena processer . Exogen betyder ungefär "ute" eller "utifrån", och syftar på att energin som sätter igång dessa processer härstammar utifrån jorden.

Vittring omfattar de fysikaliska och kemiska förändringar (främst sönderdelning) som bergarter och mineral genomgår under påverkan av bl.a. vatten och biologisk aktivitet.

Den största skillnaden mellan dessa två processer är att erosion sker inom en  Kunna skillnaden mellan ”Naturgeografi” och ”Kulturgeografi”. Naturgeografi T. ex. plattornas rörelser, jordbävningar, vulkaner, vittring och erosion.

Erosion vs Weathering Att urskilja skillnaden mellan erosion och förvitring blir lätt när du förstår dessa två olika processer. Erosion och vittring är naturliga geologiska krafter i naturen som orsakar förstörelse av stenar och formar jordens yta.

Erosion kan till exempel orsakas av vind, rinnande vatten, vågor och glaciärer. Jordskalv eller jordbävning: När marken skakar och rör sig på grund av plötsligt utlösta rörelser i jordskorpan eller övre delen av manteln.

Mekanisk vittring innebär att bergartmaterial sönder-delas till mindre delar av det ursprungliga bergartsmaterialet. Kemisk vittring innebär att bergartsmaterialets kemiska sammansättning förändras genom att dess mineral sönderdelas till Erosion vs Weathering Att urskilja skillnaden mellan erosion och förvitring blir lätt när du förstår dessa två olika processer. Erosion och vittring är naturliga geologiska krafter i naturen som orsakar förstörelse av stenar och formar jordens yta. Den största skillnaden mellan erosion och vittring är att partiklarna i berget transporteras bort av den kraft som urholkar stenen, oftast flytta vatten eller vind. Partiklarna är oftast mycket mindre i erosion också. Den huvudsakliga skillnaden mellan förvitring och erosion ligger i var processen äger rum. Väderträning försämrar en sten utan att ändra dess plats.
Värdegrund skolans styrdokument

Skillnad mellan vittring och erosion

Hur bildas en slätt? Vad är skillnaden mellan en vik och en bukt? Det ska vi undersöka i … berg, kullar, dalar, slätter, platåer, vattendrag och land - former vid vatten – som kust och vik.

Det ska vi undersöka i den här filmen!
Desorganiserad anknytning i vuxen ålder

vivo v9 2021
studentuppsatser diva
strategic model of judicial decision making
inkomst utgift intäkt kostnad inbetalning utbetalning
akademiker akassa
budget bröllop excel

Vittring är inom geologi en exogen kraft, som mekaniskt och kemiskt bryter ner bergarter till mindre partiklar som sten, grus, sand, lera eller joner. Erosion kan sedan föra bort materialet. Man brukar skilja på alla former av vittring men bara exogena krafter, mekanisk vittring och kemisk vittring.

tecknas erosion. Vittring kan ske mekanisk och kemiskt. Mekanisk vittring innebär att bergartmaterial sönder-delas till mindre delar av det ursprungliga bergartsmaterialet.