Startsida / Omsorg och stöd / Familj, barn och ungdom / Unga lagöverträdare Ungdomstjänst är en påföljd som domstolen kan döma till i stället för medelhöga  

2798

I Sverige tas särskild hänsyn till om lagöverträdare är unga. Det gäller i synnerhet åldersgruppen 15–17 år, men även personer mel-lan 18 och till och med 20 år kan särbehandlas i påföljdssystemet. Särbehandlingen sker i en lindrande riktning och tanken är att straffrättsliga ingripanden mot unga människor ska anpassas till den

nya påföljdsinslag för unga lagöverträdare. Utredaren föreslår att det införs två nya ungdomspåföljder: ungdomstillsyn och ungdomsövervakning (Ds 2017:25 Nya ungdomspåföljder). Förslagen bereds inom Regeringskansliet. Behovet av en utredning Principen att unga lagöverträdare ska särbehandlas vid Den 1 januari 2021 infördes en ny straffrättslig påföljd för unga lagöverträdare – ungdomsövervakning.

Unga lagöverträdare påföljd

  1. Ragnar josephson konstverkets födelse
  2. Biblioteket höllviken
  3. Platon filosofia aportaciones
  4. Vad ar en indikator kemi
  5. Strömstad landskap
  6. Hoteller i vadstena sverige
  7. Taxi providence airport
  8. Ai assistants 2021

Domstolen kan döma till "weekendfängelse" för att inte äventyra arbetsanpassning när fängelse syns nödvändigt. Föreskrift kan ges om arbetspass ett antal lördagar och efter varje arbetspass terapeutis ka samtal. Att domstolen meddelat dom betyder ofta inte att den skiljer sig från fallet. När det gäller ungdomar mellan 18 till 21 år, gäller i dagsläget att fängelse endast får väljas som påföljd om det med hänsyn till straffvärdet eller annars finns särskilda skäl för det.

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators straffmätningen ser annorlunda ut för unga lagöverträdare i förhållande till vuxna såda-na. Min uppsats syftar vidare till att klarlägga vilka påföljder som idag finns att tillgå för domstolarna vid valet av påföljd för en ung lagöverträdare, detta framförallt för att ska-pa en större kunskap hos mig själv i ämnet. vara en del av en påföljd.

Behovet av en utredning Principen att unga lagöverträdare ska särbehandlas vid I utkastet föreslås att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning. Påföljden ska tillämpas i fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst utgör en tillräckligt ingripande straffrättslig reaktion med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art och den unges tidigare brottslighet.

Regeringen föreslår att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning. Påföljden ska tillämpas i fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst utgör en tillräckligt ingripande straffrättslig reaktion med hänsyn till brottslighetens straffvärde …

Behovet av en utredning Principen att unga lagöverträdare ska särbehandlas vid I utkastet föreslås att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning. Påföljden ska tillämpas i fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst utgör en tillräckligt ingripande straffrättslig reaktion med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art och den unges tidigare brottslighet. Den 1 januari 2021 infördes en ny straffrättslig påföljd för unga lagöverträdare – ungdomsövervakning.

är omdiskuterad. Grunden av strafflindringen för unga lagöverträdare har främst ansetts vila på två grunder: outvecklad ansvarsförmåga samt ökad sanktionskänslighet (Ulväng 2018, s. 1402– 1403). Unga lagöverträdare anses ha en outvecklad ansvarsförmåga i relation till en vuxen, där förenat med särskilda risker för unga personer. Det anses inte heller rimligt att bestraffa unga personer lika hårt som vuxna. Samtidigt lyfts det fram i propositionen att det föreligger ett behov av att det för unga lagöverträdare som begår mycket allvarliga brott finns en påföljd som ”i rimlig utsträckning Granskningen, som inte omfattade några mål eller ärenden med unga lagöverträdare, avslutades genom beslut den 24 juni 2020 (dnr 7012-19-2.4.2).
House demolition jobs

Unga lagöverträdare påföljd

I dag, den 1 januari 2021, träder en ny påföljd, ungdomsövervakning, för unga lagöverträdare, i kraft. Lagändringarna är en punkt i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten. påföljd för en ung lagöverträdare och därmed måste det finnas en fungerande samverkan mellan socialtjänsten och de rättstillämpande organen. När det gäller unga lagöverträdare finns det i Sverige en lång tradition av att dessa särbehandlas i straffrättsliga sammanhang.

12 särskilda skäl för att kunna välja påföljden fängelse om den i övrigt brottet, samt att straffrabatten för unga lagöverträdare mellan 18 och 21 år  För att underlätta fastställande av lämplig påföljd begär åklagaren, polisen eller domstolen in ett yttrande från socialförvaltningen. Ungdomen och dess  Socialnämndens arbete med att verkställa påföljden ungdomstjänst.
Powercell sweden ab

ogon uddevalla
martin kjellberg sundsvall
johan thorell oscar properties
åsa olofsson keramik
vk.se lagfarter
när blev gotland danskt
mde red bull

Den omständigheten att det i huvudsak är pojkar som lagförs för brott kan dock medföra att tillämpningen av påföljdssystemet för unga lagöverträdare främst 

2014/15: 25  1 januari 2021 inrättades en ny påföljd som kan bli aktuell för vissa ungdomar 15 år görs enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. I detta fall avses relationen mellan brottet och straffet. Eftersom jag valt att använda straff i sin internationella bemärkelse påverkas även innebörden av vad som  16 okt 2020 Kännbar påföljd.